Seksizm i dyskryminacja kobiet w Polsce faktem

Nie dowierzają feministki, śmieją się konserwatystki. Ruch Palikota, podobno jedyna partia walcząca o równość i braterstwo pomiędzy płciami, udowodnił, że w Polsce występuje zjawisko seksizmu oraz dyskryminacji ze względu na płeć, a więc trzeba zwiększyć wysiłki w walce o poszanowanie kobiet.

Jedyny problem polega na tym, że to właśnie liderowi Ruchu wymsknęło się kilka zdań, czym pokazał, jaki naprawdę ma stosunek do kobiet.

Komentując całe zamieszanie związane z nagrodami dla prezydium sejmu i stanowisko Nowickiej w sprawie próby odwołania jej, stwierdził: „Czytając to podświadomie, czyli psychoanalitycznie, być może Wanda Nowicka chce być zgwałcona, ale to nie ze mną. Ja nie jestem typem człowieka, który się do takiej roboty nadaje.”