Pogrzeb Izabeli Jarugi-Nowackiej jako przykład rozdziału Kościoła od państwa

Izabela Jaruga-Nowacka, która podobno była osobą głęboko wierzącą, ale działała na rzecz dobra wszystkich, nie angażując swojej wiary w postawę polityczną, została dziś pochowana na cmentarzu na Powązkach.

Uroczystości pogrzebowe, zgodnie z polską tradycją, odbyły się w kościele, jednak ze względu na konstytucyjny rozdział Kościoła od państwa, żołnierze z Kompanii Reprezentacyjnej nie wchodzili do budynku kościoła, aby nie naruszać Konstytucji RP.

pogrzeb-izabeli-jarugi-nowackiej-01

Aby nie drażnić gości uroczystości, na uroczystościach nie pojawił się żaden etatowy kapelan, aby nie dawać pretekstu do kolejnej dyskusji o finansowaniu Kościoła przez państwo.

pogrzeb-izabeli-jarugi-nowackiej-02